• Energetische massage

 • Yogi-Malu massage

 • Jadesteenmassage

 • Edelsteenmassage met Rozenkwarts

 • Herbal Heaven massage

 • Herbal Earth massage

 • Oor- en lichaamskaarsen

 

Belangrijke informatie:

Hygiëne vind ik zeer belangrijk en is dus een absolute vereiste om met de massage van start te kunnen gaan.

Iedere behandeling zal beginnen met een korte vragenlijst om na te gaan of er bepaalde klachten zijn waar ik rekening mee moet houden.

 

In bepaalde omstandigheden worden massages afgeraden:

 • chronische ziekte

 • ziekte of herstellende van een ziekte

 • koorts

 • zwangerschap

 • kanker (tenzij met toestemming van de behandelende arts)

 • spataders (yogi-Malu en jadesteen massage)

 • blauwe plekken en huidbeschadigingen  (yogi-Malu en jadesteen massage)

 • littekens (jadesteen massage)

 

Erkend lid van de beroepsfederatie BMF

 

Energetische massage

ONTDEK

Yogi-Malu massage

ONTDEK

Jadesteen massage

ONTDEK

rozenkwarts massage

ONTDEK

Herbal Heaven massage

ONTDEK

Herbal Earth massage

ONTDEK

Oor- en lichaamskaarsen

ONTDEK